wz 

Opravy a prohlídky
parních lokomotiv

    Pro zachování provozuschopnosti a náležitého technického stavu parních lokomotiv je nutné na nich provádět údržbu a opravy, buď plánované (v předem stanovených lhůtách) nebo neplánovaně, podle okamžité potřeby. K těmto opravám nezbytně je nutné mít technické zázemí - opravárenská základna, do níž se řadí železniční dílny (pro opravy většího rozsahu) a lokomotivní depa. Některé opravárenské zásahy prováděly také lokomotivky a další firmy.

    Periodické opravy plánuje majitel lokomotivy. Dříve to bylo podle kilometrického proběhu od poslední opravy a v podstatě až do zahájení platnosti nového zákona o drahách v roce 1995 byly opravárenské zásahy na parních lokomotivách rozděleny takto:

a)cyklické prohlídky(C0 - C12)
b)vyvazovací prohlídkyLVo
c)střední opravyLSo
d)generální opravyLGo
e)běžné opravyLB

    Rozsah oprav byl určen příslušnými předpisy ČSD a stručně jsou charakterizované v následující tabulce:

Opravy parních lokomotiv

Cyklická prohlídka Vyvazovací oprava Střední oprava Generální oprava Běžná oprava    Pro kotle ještě platily časové lhůty uvedené v následující tabulce:

Prohlídky kotlů parních lokomotiv

Roční prohlídka

Odročovací prohlídka

Zostřená prohlídka


Opravy a prohlídky od sedmdesátých let dvacátého století

Opravy od sedmdesátých letzpět